A 26/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet 26.§ (1). bekezdés szerint:    “Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása mellett a gyyűjtőedényhez tömörítő berendezést a gyüjtőedény sérelme nélkül alkalmazhat.” Az előtömörített települési szilárd hulladék ürítési díja a normál hulladék aktuális ürítési díjának a 150%-a. Mivel minimálisan felére csökkenthető a berendezés használatával a konténerek száma, az ürítési díjak 75%-ra csökkennek. Tehát a hulladékszállítás mindenkori díjainak minimum 25%-a megtakarítható! A berendezés üzembe helyezéséhez csak egy 220V-os csatlakozóaljzat szükséges. A hulladéktömörítő kezelőjének munka- és érintésvédelmi oktatását elvégezzük a helyszínen. Magyarországon eddig a piacon kapható hasonló berendezések ára olyan magas volt, hogy a megtérülési idő 3-4 évnél is hosszabb lenne. Cégünk ezért fogott hozzá egy olyan hulladéktömörítő kifejlesztéséhez, amelynél a költségek alacsonyan tarthatóak, mégis megbízható és kis szervízigényű gépet tudunk kínálni a társasházaknak. Ennek a fejlesztésnek az eredménye a REXPRESS hulladéktömörítő, közel harmad akkora megtérülési idővel.